Kontaktujte nás +420 569 456 913 nebo montraz@montraz.cz
montraz
Jsme s Vámi od roku 1991, držíme si
své vysoké standarty kvality
Drobečková navigace

Úvod > Certifikace > Politika jakosti

Politika jakosti

Politika jakosti vychází z rozhodnutí firmy neustále zlepšovat systém managementu jakosti a systém environmentálního managementu

Spokojenost zákazníka.

Cílem firmy je trvalé uspokojování potřeb zákazníku s ohledem na jejich požadavky, protože jedině spokojený zákazník je zárukou dalších zakázek.

Kvalita produktů.

Výběrem a hodnocením našich dodavatelů zajišťujeme odevzdávání zakázek v nejvyšší kvalitě. Základním cílem při zajištění kvality je strategie nulových vad a minimální počet reklamací.

Investice a nákupy pro zvýšení kvality poskytování služeb.

Podpora výdajů na investice a nákupy, které napomáhají zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků.

Podora a vedení zaměstnanců firmy k neustálému zvyšování odborné způsobilosti, zlepšování jejich práce po stránce výkonnosti a kvality.

Ochrana životního prostředí.

Neustálé zlepšování životního prostředí používáním snadno odbouratelných a tím k přirodě šetrných prostředků ve výrobním procesu. Používat především moderní, ověřené, ekologicky šetrné technologie a stavební materiály při posouzení jejich ekonomické únosnosti. Motivovat pracovníky firmy k dodržování ochrany živostního prostředí a dodržování požadavků právních předpisů a jiných požadavků, ke kterým se firma zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům firmy.

Vedení firmy se k podpoře této politiky zavazuje vytvořit odpovídající personální a finanční zdroje.

Od pracovníků se očekává aktivní spolupráce s vedením firmy včetně námětů k soustavnému udržování a zlepšování jakosti výroby a ochrany životního prostředí.